Заседания

Заседание от дата 23.05.2019 от 21:45 часа.

Заседание от дата 23.05.2019 от 15:00 часа.

Решения

№ 160-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Нарушение на местата за поставяне на агитационни материали определени от Кмета на общината или населеното място.

№ 159-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 158-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Марин Янков – общински председател на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 157-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на Галина Траянова – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 156-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Oбщина Стрелча по предложение на Дечо Спасов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 155-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Oбщина Панагюрище по предложение на Венелин Иванов Петров – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 154-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пещера по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 153-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Лесичово по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 152-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Ракитово по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 151-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 150-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на Стоян Вълков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 149-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на Христо Христов – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 148-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Брацигово по предложение на Абедин Ахмедов Гавазов – упълномощен представител на ПП „ДПС“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 147-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 146-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа на ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 145-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на Петя Цанкова – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 144-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 143-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Септември по предложение на Атанас Узунов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 142-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Димитър Иванов Гечев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 141-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Людмила Йончева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 140-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 139-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Пещера по предложение на Софка Ценкова Бояджиева – представител на ПП „Презареди България“ за Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 138-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на Светлана Парашкевова - Узунова – упълномощен представител на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 137-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Георги Дъбов – упълномощен представител на КП „България без цензура“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 136-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове на СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на Петко Радев – упълномощено лице на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 135-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на Николай Нанков Ненчев в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 134-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Георги Коприщенов – упълномощен представител на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 133-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Красимир Първанов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ и КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 132-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на Красимир Първанов – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ и КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 131-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Лесичово по предложение на Димитрия Тошкина – упълномощен представител на КП „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 130-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ВМРО, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 129-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Георги Янчев – упълномощен представител на КП „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

№ 128-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Анна Станкова – упълномощен представител на ПП „РБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 127-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на Марин Янков – общински председател на ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 126-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 125-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на Община Панагюрище по предложение на Мария Андонова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

№ 124-ЕП / 23.05.2019

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Ракитово по предложение на Росица Рускова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 226-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Борислав Малешков, с вх.№11ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик в 18:11 ч., в който се посочва, че в изборния ден се извършва предизборна агитация от лицето Кузо Божинов – общински председател на ВМРО – гр. Септември във фейсбук в публични групи Септември и Варвара. Към сигнала е приложена разпечатка от група във фейсбук „ВМРО-СЕПТЕМВРИ“.

 • № 225-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от Красимир Трончев, с вх.№10 ЖС/26.05.2019г., постъпил по електронната поща на РИК-Пазарджик, в който се посочва, че в изборния ден има плакати в центъра на с. Дорково, Община Ракитово, а в по-ранен час една кола на СОТ до входа на секцията. Около 16 ч. е имало джип и камион на входа на секцията, което според Красимир Трончев, е нарушение.

 • № 224-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Лиляна Мърхова Присадникова – упълномощен представител на Коалиция БСП за България с вх.№8 ЖС/26.05.2019г., относно непопълване номерата на личните карти на избирателите в избирателните списъци по указание на председателя на комисията в СИК № 131900056 – гр. Пазарджик.

всички решения