№ 293 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

№ 292 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

№ 291 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

№ 290 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка №13009010 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130372, отразяващ резултатите в секция №130600013.

№ 289 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Съществени несъответствия във вписаните в протоколите данни, което не може да се отстрани от СИК №131900074.

№ 288 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка №13019019 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130437, отразяващ резултатите в секция №130800022.

№ 287 - НС / 27.03.2017

ОТНОСНО : Анулиране на приемо – предавателна разписка № 13018019 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г. с въведен фабричен №4130290, отразяващ резултатите в секция №131900072.

№ 286 - НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх.№3/ЖС от 26.03.2017г., подадена от наблюдател, упълномощен представител на Сдружение „Институт за социална интеграция“.

№ 285-НС / 26.03.2017

ОТНОСНО : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г

№ 284 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Коалиция АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 283 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджишки за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

№ 282 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ГЕРБ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 281 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на Анна Станкова – упълномощен представител на Коалиция „Реформаторски блок“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

№ 280 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Пазарджик, по предложение на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

№ 279 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на упълномощения представител на Обединение ДОСТ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 278 - НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на упълномощения представител на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА, ВМРО“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 277-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Движение за права и свободи - ДПС, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 276-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на упълномощения представител на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА, ВМРО“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 275-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП АТАКА в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г.

№ 274-НС / 25.03.2017

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП ГЕРБ, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Календар

Решения

  • № 293 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

  • № 292 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

  • № 291 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения