Заседания

Заседание от дата 27.03.2017 от 09:15 часа.

Заседание от дата 26.03.2017 от 18:40 часа.

Заседание от дата 26.03.2017 от 09:25 часа.

Заседание от дата 25.03.2017 от 18:30 часа.

Заседание от дата 25.03.2017 от 13:15 часа.

Заседание от дата 24.03.2017 от 22:55 часа.

Заседание от дата 23.03.2017 от 18:30 часа.

Заседание от дата 22.03.2017 от 19:30 часа.

Заседание от дата 21.03.2017 от 18:30 часа.

Заседание от дата 20.03.2017 от 17:10 часа.

Заседание от дата 19.03.2017 от 17:00 часа.

Заседание от дата 17.03.2017 от 16:00 часа.

Заседание от дата 16.03.2017 от 17:15 часа.

Заседание от дата 15.03.2017 от 17:30 часа.

Заседание от дата 14.03.2017 от 17:30 часа.

Заседание от дата 13.03.2017 от 17:30 часа.

Заседание от дата 11.03.2017 от 17:40 часа.

Заседание от дата 10.03.2017 от 17:30 часа.

Заседание от дата 09.03.2017 от 17:30 часа.

Заседание от дата 08.03.2017 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 293 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

  • № 292 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

  • № 291 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения