Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 291 - НС
Пазарджик, 27.03.2017

ОТНОСНО: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

При обработката на протоколите се констатира, че протокол с фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция 130600013 е с грешен номер при въвеждане на протокола , а именно  приложена е седма страница от протокол №4130472.

Р Е Ш И:

Разпорежда извършване на ново въвеждане с отразяване на действителния номер на протокол на секционна избирателна комисия в избирателна секция №130600013 за избиране на народни представители на 26.03.2017 г, а именно – 4130472.

Анулира издадената разписка №13015032 от „Информационно обслужване“ АД.  Данните от протокола следва да бъдат въведени отново коректно от „Информационно обслужване“ АД и да бъде издадена нова разписка.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.03.2017 в 12:09 часа

Календар

Решения

  • № 293 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

  • № 292 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

  • № 291 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения