26.03.2017

Активност към 20 часа

  Община 11.00 ч. на 25.03.17г 19.00 ч. на 25.03.17г 20.00 ч.  
Окончателен брой избиратели Брой подготвени за гласуване секции Брой гласували % Брой секции, в които до 20,00 ч. е приключило гласуването
1 Батак 5 516 9 3 409 61,80 9
2 Белово 7 935 12 4 679 58,97 12
3 Брацигово 8 081 16 4 693 58,07 16
4 Велинград 31 742 53 17 784 56,03 53
5 Лесичово 4 367 10 2 577 59,01 10
6 Пазарджик 104 649 149 50 757 48,50 149
7 Панагюрище 22 218 30 12 229 55,04 30
8 Пещера 18 837 27 9 400 49,90 27
9 Ракитово 12 943 16 6 512 50,31 16
10 Септември 22 384 31 12 980 57,99 31
11 Стрелча 4 363 9 2 617 59,98 9
12 Сърница 4 212 6 2 674 63,49 6
  ОБЩО 247 247 368 130 311 52,70 368
26.03.2017

Активност към 17:00 ч.

  Община 11.00 ч. на 25.03.17г до 08:00 - 26.03.17   КЪМ 17,00 ч.
Окончателен брой избиратели Брой открити секции Брой неоткрити секции-  Брой гласували %
1 Батак 5 516 9 0 2 832 51,34
2 Белово 7 935 12 0 4 028 50,76
3 Брацигово 8 081 16 0 3 840 47,52
4 Велинград 31 742 53 0 13 834 43,58
5 Лесичово 4 367 10 0 2 153 49,30
6 Пазарджик 104 649 149 0 41 099 39,27
7 Панагюрище 22 218 30 0 9 927 44,68
8 Пещера 18 837 27 0 7 933 42,11
9 Ракитово 12 943 16 0 5 352 41,35
10 Септември 22 384 31 0 10 720 47,89
11 Стрелча 4 363 9 0 2 115 48,48
12 Сърница 4 212 6 0 1 938 46,01
  ОБЩО 247 247 368 0 105 771 42,78

 

26.03.2017

Активност към 13:00

  Община 11.00 ч. на 25.03.17г до 08:00 - 26.03.17 13,00 ч.
Окончателен брой избиратели Брой открити секции Брой неоткрити секции-  Брой гласували %
1 Батак 5 516 9 0 1 865 33,81
2 Белово 7 935 12 0 2 615 32,96
3 Брацигово 8 081 16 0 2 338 28,93
4 Велинград 31 742 53 0 7 842 24,71
5 Лесичово 4 367 10 0 1 425 32,63
6 Пазарджик 104 649 149 0 24 571 23,48
7 Панагюрище 22 218 30 0 6 369 28,67
8 Пещера 18 837 27 0 5 248 27,86
9 Ракитово 12 943 16 0 3 394 26,22
10 Септември 22 384 31 0 6 816 30,45
11 Стрелча 4 363 9 0 1 298 29,75
12 Сърница 4 212 6 0 1 125 26,71
  ОБЩО 247 247 368 0 64 906 26,25

 

26.03.2017

Активност към 10:00

  Община 11.00 ч. на 25.03.17г 19.00 ч. на 25.03.17г до 08:00 - 26.03.17 10,00 ч.
Окончателен брой избиратели Брой подготвени за гласуване секции Брой открити секции Брой неоткрити секции-  Брой гласували %
1 Батак 5 516 9 9 0 595 10,79
2 Белово 7 935 12 12 0 866 10,91
3 Брацигово 8 081 16 16 0 793 9,81
4 Велинград 31 742 53 53 0 1 968 6,20
5 Лесичово 4 367 10 10 0 553 12,66
6 Пазарджик 104 649 149 149 0 7 870 7,52
7 Панагюрище 22 218 30 30 0 2 335 10,51
8 Пещера 18 837 27 27 0 2 105 11,17
9 Ракитово 12 943 16 16 0 1 198 9,26
10 Септември 22 384 31 31 0 2 634 11,77
11 Стрелча 4 363 9 9 0 481 11,02
12 Сърница 4 212 6 6 0 350 8,31
  ОБЩО 247 247 368 368 0 21 748 8,80

 

10.03.2017

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Дата / час

Община

Място на провеждане

Представители на РИК

18.03.2017 г., от 13.15 ч.

Батак

НЧ „Четвърти май“, гр.Батак

Ивайла Георгиева

Сашо Гешев

22.03.2017 г. от 17.30 ч.

Белово

Пленарна зала, гр.Белово

Стойко Власев

Петър Белчев

20.03.2017 г., от 16.00 ч.

Брацигово

Зала на Младежки дом, гр.Брацигово

Али Чешмеджиев

Атанаска Гочева

18.03.2017 г.

от 14.30 ч.

Велинград

Зала на Община Велинград, гр.Велинград

Йордан Кожухаров

Георги Добрев

Васвие Мехмедова

17.03.2017 от 17:00ч.

Лесичово

Зала на НЧ „Отец Паисий“, с.Лесичово

Янчо Дрянов

Петър Белчев

Стойко Власев

21.03.2017 г.,

от 17.30 ч.

от СИК № 001 до СИК №047

от 18.30 ч.

от СИК № 048 до СИК №095

Пазарджик

Пленарна зала на Община Пазарджик, гр.Пазарджик

Йордан Кожухаров

Емилия Лазарова

Крум Иванов

Васвие Мехмедова

22.03.2017 г.,

от 18.00 ч.

от СИК № 151 до СИК № 205

Пазарджик

Пленарна зала на Община Пазарджик, гр.Пазарджик

Йордан Кожухаров

Емилия Лазарова

Крум Иванов

Васвие Мехмедова

16.03.2017 г. от 17.00 ч.

Панагюрище

Голяма зала на Театър дом-паметник, гр.Панагюрище

Йордан Димитров

Крум Иванов

20.03.2017 г., от 18.00 ч.

Пещера

НЧ „Развитие“, гр.Пещера

Али Чешмеджиев

Атанаска Гочева

Георги Добрев

18.03.2017 г., от 10.30 ч.

Ракитово

Зала на Община Ракитово, гр.Ракитово

Ивайла Георгиева

Сашо Гешев

20.03.2017 г. от 17.30 ч.

Септември

Младежки дом, гр. Септември

Стойко Власев

Петър Белчев

Янчо Дрянов

16.03.2017 г. от 14.30 ч.

Стрелча

Младежки център,

гр. Стрелча

Йордан Димитров

Крум Иванов

18.03.2017 г. от 11.00 ч.

Сърница

Зала на Община Сърница, гр.Сърница

Йордан Кожухаров

Георги Добрев

Васвие Мехмедова

 

10.03.2017

Образец НА БЮЛЕТИНА

В изпълнение на указание на ЦИК с писмо № НС-15-180 от 08.03.2017 г., Районна избирателна комисия 13 - Пазарджик публикува одобрения с решение № 93 – НС/09.03.2017 г. графичен файл с образец на бюлетината за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

09.03.2017

До политическите партии и коалиции, РЕГИСТРИРАЛИ кандидатски листи в изборите за народни представители на 26.03.2017 - Образец на Excel файл за застъпници

Съгласно РЕШЕНИЕ № 4172-НС от 01.02.2017 на ЦИК, РИК-ПАЗАРДЖИК напомня, че препоръчителният срок за подаване на заявления за застъпници е до 22.03.2017г. РИК-Пазарджик приема документите до 17:00 часа.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 40-НС от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а (на технически носител или по електронна поща)

 

 • Застъпник може да бъде лице, което е български гражданин, навършило е 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 • Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един изборен район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. 

24.02.2017

Важно за гласоподаватели с увредено зрение или затруднения в придвижването

За обезпечаване възможността за придвижване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ще се приемат заявки в:

Община

Адрес за контакт

Телефон за контакт

Дата/Час

Допълнителна информация

Батак

За гр. Батак – пл. „Освобождение” 5, фронт-офис

 

03553/20 21

03553/22 60

 

 

От 17.03.2017 до изборния ден(включително)

всеки работен ден

08:00 – 12:00 ч. 

и

13:00-17:00 ч.

Заявителят посочва:

1.
Трите имена на избирателя
2. Адреса, от който трябва да бъде взет
3. № на секцията, в която ще гласува; ще ползва ли придружител
4. Телефон за връзка

Извозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Батак.

За кметство Нова махала – ул. „Търговска” 78

 

03555/22 22

03555/22 61

0894/44 92 39

 

За кметство Фотиново – ул. „Първа” 25

0895/41 54 53

0888/79 75 07

Белово

Община Белово,
ул. „Орфей” 4А

03581/27 70

В изборния ден 

 

Брацигово

Общинска администрация Брацигово,
ул. „Атанас Кабов” 6а, ст.4

03552/20 54

03552/20 65

0897809450

0893460420

От 01.03.2017г.

всеки работен ден

08:00 – 17:00 ч.

 

Велинград

бул."Хан Аспарух" №35

0359 53140

За периода

от 22.03.2017 г. до 24.03.2017г.

от 9.00ч. до 16.00ч.

В изборния ден (26.03.2017г.)
от 7.00ч. до 18.00ч.

 

Лесичово

 

За гласуващи в СИК
№ 131400001
(с.Лесичово)

тел. 03517/22 21 

0893697467

 

 За гласуващи в СИК
№ 131400002
(с. Боримечково)

тел. 0884926178

 

От 20.02.2017г. до 25.03.2017г.

всеки работен ден

08:30- 17:00

 

За гласуващи в СИК
№ 131400003
№ 131400010
(с. Динката)


тел. 0879252932 и 0884894629

 

 

 За гласуващи в СИК
№ 131400004 
№ 131400005
(с. Калугерово)

тел. 0893697467 и 0884926178

 

 

 За гласуващи в СИК
№ 131400006
(с. Памидово)


тел. 0884838465

 

 

За гласуващи в СИК
№ 131400007
(с. Церово)

тел. 0884886561

 

 

За гласуващи в СИК
№ 131400008
№ 131400009
(с. Щърково)

тел. 0884505241

 

 

Пазарджик

Община Пазарджик, бул. „България” 2

034/40 23 59

 

В изборния ден

07:00 – 20:00

 

Панагюрище

Община Панагюрище,
пл. „20 април” 13, Център за административно обслужване

0885004339

 

За периода
20.03-24.03.2017г.

09:00 – 17:00

В изборния ден

07:30-19:00

При направена заявка общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания с изборния ден.

Пещера

Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” 17

0350/6 22 08

0350/ 6 22 03

За периода
20.03-25.03.2017г.

8:30 до 12:30 ч.

и

13:30 ч. до 17:30 ч.

В изборния ден

07:00 – 19:00ч.

Превозът на избиратели с увреждане се извършва със специализирани автомобили.

 

Ракитово

Община Ракитово, Център за информация и услуги, ул. „Иван Клинчаров” 57

03542/20 44

03542/20 25

За периода
20.03-24.03.2017г.

09:00-16:00

В изборния ден

08:00 – 18:30ч.

Превозът на избиратели с увреждане се извършва със специализирани автомобили.

 

Септември

Общински център ул. „Ал. Стамболийски” 37А

0884483044

0884483055

До 25.03.2017 г.

08:30 – 17:30

В изборния ден

07:00 – 19:30

 

 

 

 

Стрелча

Община Стрелча, пл. „Дружба” 2

За избиратели в секции 133200001, 133200002, 133200003, 133200004, 133200005

тел. 0886013901

 

За периода

13.03-24.03.2017г.

 8:30 – 17:30ч.

(по населени места)

 

За избиратели в секция 133200006

Тел. 035392222

 

 

За избиратели в секция 133200007

Тел. 0894851030

 

 

За избиратели в секция 133200008

Тел. 0886886112

 

 

 

За избиратели в секция 133200009 тел. 0898428035

 

Сърница

Община Сърница,

Ул. „Свобода” 20


0899/195975
/Мехмед Бозов/

0897/869151
/Халил Онбашиев/

От 17.02.2017 г.

 

24.02.2017

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

 Уважаеми гласоподаватели, можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. на адреси:
Справка по ЕГН 

Справка по адрес

15.02.2017

Подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи

Напомняме на представителите на политически партии и коалиции, че крайният срок за регистрация на кандидатски листи за изборите, насрочени на 26 март 2017г., е до 17:00 часа на 21 февруари 2017г. Към документацията (приложение 66-НС; приложение 68-НС) е желателно предложението за регистрация да се представя в РИК и на технически носител в EXCEL формат.

09.02.2017

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес до 11.03.2017 г.

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК до 20.03.2017 г.

 

Календар

Решения

 • № 293 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

 • № 292 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

 • № 291 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения