Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 93 - НС
Пазарджик, 09.03.2017

ОТНОСНО: Вземане на решение за утвърждаване на образец на бюлетината за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017г., номера и наименования на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети от РИК Пазарджик, одобряване тиража на бюлетините за Район №13 - Пазарджишки

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, във вр. с чл. 209, ал. 1, предл. 2, във вр. с чл. 325, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК и решение №4278 -НС от 11.02.17г. на ЦИК, Районната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

 

 1. Одобрява графичен файл с образец на бюлетината за народни представители на 26 март 2017г., като наименованието и номерът на Район №13 – Пазарджишки се изписва на най – горния ред на бюлетината.
 2. Одобрява тиража на бюлетините за Район №13 – Пазарджишки – 272 900 бр

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 09.03.2017 в 12:04 часа

Календар

Решения

 • № 293 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

 • № 292 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

 • № 291 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения