Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 56 - НС
Пазарджик, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е Предложение от Кмета на Община Панагюрище, регистрирано с вх.№73/22.02.2017 г., по реда на чл.91, ал.8 от Изборния кодекс, ведно с приложени предложения от участващите в консултациите партии и коалиции и ведно с изискуемите по чл.91, ал.4 от ИК документи, след постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на Община Панагюрище.
РИК - Пазарджик, след като разгледа така постъпилата преписка и като съобрази особените изисквания на закона, и на основание чл.72, ал.1, т.4 , във връзка с чл.89, ал.1 и чл.92, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6 от Изборния кодекс, Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

 

Р Е Ш И:

 

1.Назначава членове на СИК на територията на Община Панагюрище, както следва:

 

№СИК

Длъжност

Име

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Възраждане",НУ "Св.Покровско",ул."Л.Каравелов"№2

132000001

председател

Иван Петков Иванов

132000001

зам.председател

Ана Георгиева Делирадева

132000001

секретар

Стоянка Илиева Караджова

132000001

член

Зорка Йорданова Шопова

132000001

член

Дидка Стефанова Маслева - Шопова 

132000001

член

Мария Нешева Влаева

132000001

член

Кирил Йорданов Томов

132000001

член

Димитър Ангелов Гугов

132000001

член

Виолета Георгиева Узунова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Възраждане",НУ "Св.Покровско",ул."Л.Каравелов"№2

132000002

председател

Нонка Петрова Йорданова

132000002

зам.председател

Лидия Красимирова Узунова

132000002

секретар

Божидара Емилова Георгиева

132000002

член

Георги Стоянов Капитански

132000002

член

Недка Петрова Калпакова

132000002

член

Ана Ангелова Гойчилова

132000002

член

Лушка Стойнова Джубелиева

132000002

член

Цвета Маринова Бакева

132000002

член

Христина Георгиева Загорска

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Възраждане",НУ "Св.Покровско",ул."Л.Каравелов"№2

132000003

председател

Нонка Димитрова Байрякова

132000003

зам.председател

Мария Йорданова Перфанова

132000003

секретар

Ненка Красимирова Янкова

132000003

член

Танка Цвяткова Чардакова

132000003

член

Марина Иванова Гаръпска

132000003

член

Кръстина Стойчева Узунова

132000003

член

Елена Христова Велкова

132000003

член

Анна Радкова Попова

132000003

член

Парашкева Илиева Костуркова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Полето",помощна сграда ПГИТМТ ул.Ст.Трендафилов№26

132000004

председател

Красимира Щонова Драганова

132000004

зам.председател

Стоянка Делчева Генова

132000004

секретар

Мария Банчова Ботева

132000004

член

Спаска Делчева Арбалиева

132000004

член

Татяна Найденова Патърова

132000004

член

Анка Ангелова Иванова

132000004

член

Наталия Атанасовна Калайджиева

132000004

член

Николина Христова Димитрова

132000004

член

Светлана Ангелова  Козарева

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Полето",помощна сграда ПГИТМТ ул.Ст.Трендафилов№26

132000005

председател

Стоян Миланов Стоянчов

132000005

зам.председател

Иван Иванов Раков

132000005

секретар

Кръстин Кръстьов Кроснаров

132000005

член

Добринка Георгиева Чобанова

132000005

член

Марин Христов Хитрев

132000005

член

Радка Иванова Пенчева

132000005

член

Калина Цанова Поибренска

132000005

член

Христина Александрова Димитрова

132000005

член

Иван Петров Делирадев

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв."Полето",помощна сграда ПГИТМТ ул.Ст.Трендафилов№26

132000006

председател

Пенка Стоянова Узунова

132000006

зам.председател

Пенка Николова Иванова

132000006

секретар

Янка Илиева Раленекова

132000006

член

Донка Димитрова Ботева

132000006

член

Тинка Панчова Бояджиева

132000006

член

Ангелина Димитрова Панчовска

132000006

член

Пепа Атанасова Каракашева

132000006

член

Ваньо Димитров Варадинов

132000006

член

Димитър Петров Нонов

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Петровден", ОУ "20-ти Април", ул. "Никола Мареков" 8

132000007

председател

Неделка Николова Шопова

132000007

зам.председател

Цветелина Кръстева Мангова

132000007

секретар

Нина Петрова Калоянова

132000007

член

Ани Василева Костуркова

132000007

член

Елена Костадинова Арбалиева

132000007

член

Костадинка Илиева Домузова

132000007

член

Цветанка Делчева Делчева

132000007

член

Павлина Цветанова Чоканова

132000007

член

Петър Стаматов Новаков

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Петровден", ОУ "20-ти Април", ул. "Никола Мареков" 8

132000008

председател

Маргаритка Велкова Паланкалиева

132000008

зам.председател

Цветанка Петрова Каменска – Пачева

132000008

секретар

Стойна Димитрова Помакова

132000008

член

Панка Нинова Вълчева

132000008

член

Рада Делчова Ангелова

132000008

член

Цеца Петрова Плачкова-Попова

132000008

член

Нели Любомирова Футекова

132000008

член

Тотка Вълкова Лунгарска

132000008

член

Красимира Иванова Василева М-Бай

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Мареш", ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8

132000009

председател

Иван Тодоров Митовски

132000009

зам.председател

Дочка Иванова Делова

132000009

секретар

Богдана Крайчева Дражева

132000009

член

Пенка Николова Наплатанова

132000009

член

Цонка Цветанова Футекова

132000009

член

Марияна Тодорова Николова

132000009

член

Дечка Георгиева Янкова

132000009

член

Гинка Цветанова Хаинова

132000009

член

Нора Николова Барова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Мареш", ОУ "20 Април", ул. "Н. Мареков" №8

132000010

председател

Магдалена Филипова Джолова

132000010

зам.председател

Петкана Нешева Робова

132000010

секретар

Събин Димитров Донов

132000010

член

Ангелина Велкова Гугова

132000010

член

Дида Делчова Цветанкова

132000010

член

Стоянка Петрова Атмаджова

132000010

член

Нада Стефанова Чоканова

132000010

член

Димчо Иванов Паланкалиев

132000010

член

Радко Ненов Гандуров

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Павел Бобеков", Клуб на пенсионера, ул. "Д.Наплатанов" 2

132000011

председател

Недялка Христова Коларова

132000011

зам.председател

Петя Димитрова Терзийска

132000011

секретар

Иванка Николова Вагашева

132000011

член

Невена Велкова Гугова

132000011

член

Цветана Васкова Ванева

132000011

член

Донка Златева Панайотова

132000011

член

Пенка Йосифова Карабойчева

132000011

член

Даниела Иванова Джунова

132000011

член

Цветомир Георгиев Мурджев

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Драгулин", ПГИТМТ ул."Петко Мачев"№4

132000013

председател

Лучко Петров Врагов

132000013

зам.председател

Боян Димитров Панчовски

132000013

секретар

Виктория Благоева Каменска

132000013

член

Стоянка Иванова Нейкова

132000013

член

Таня Михайлова Спасова

132000013

член

Ивелина Димчова Паланкалиева

132000013

член

Иван Илиев Длъгнеков

132000013

член

Ани Снежанова Ангелова

132000013

член

Татяна Иванова Раленекова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Драгулин", ПГИТМТ ул."Петко Мачев"№4

132000014

председател

Костадин Петров Спасов

132000014

зам.председател

Магдалена Тодорова Лещарова

132000014

секретар

Неделчо Николов Шентов

132000014

член

Таня Илиева Арбалиева

132000014

член

Мина Петрова Немска

132000014

член

Анка Златева Шишкова

132000014

член

Параскева Димитрова Ангелкова

132000014

член

Цветелина Георгиева Танева

132000014

член

Нонка Христова Калагларска

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Дринча", ОДК ул."Ангел Шишков" №8

132000015

председател

Любен Николов Поптолев

132000015

зам.председател

Калин Трендафилов Кунчев

132000015

секретар

Събка Бочева Попниколова

132000015

член

Елена Илиева Шикерова

132000015

член

Стоян Александров Търкаланов

132000015

член

Радостина Василева Чамова - Арнаудова

132000015

член

Владимир Красимиров Налбантов

132000015

член

Велка Петкова Златкова

132000015

член

Катерина Лукова Петрова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Дринча", ОДК ул."Ангел Шишков" №8

132000016

председател

Стефка Славеева Цветанкова

132000016

зам.председател

Ирина Пламенова Конова

132000016

секретар

Иван Неделев Шопов

132000016

член

Стоянка Цвяткова Каракашева

132000016

член

Галина Николова Данкова

132000016

член

Филка Христова Василева

132000016

член

Величка Маринова Маслева

132000016

член

Мария Лукова Загорска

132000016

член

Елена Симонова Грънчарова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Долна махала", ОУ "Проф.Марин Дринов", ул."Делчо Спасов" 1

132000017

председател

Мария Ангелова Панчовска

132000017

зам.председател

Елисавета Радославова Огорялкова

132000017

секретар

Велка Петкова Патърчанова

132000017

член

Дора Тодорова Белишка

132000017

член

Иванка Кръстева Караилева

132000017

член

Мария Петрова Раленекова

132000017

член

Николина Йорданова Пъкова

132000017

член

Веска Цветкова Филина

132000017

член

Паца Иванова Шопова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Долна махала", ОУ "Проф.Марин Дринов", ул."Делчо Спасов" 1

132000018

председател

Силвия Николова Чопаринова

132000018

зам.председател

Кунка Ненова Гешанова

132000018

секретар

Александър Николов Дадарков

132000018

член

Неделка Пенчева Ралчева

132000018

член

Петка Ангелова Браткова

132000018

член

Елена Кирилова Крайчева

132000018

член

Стоянка Маркова Карайлева

132000018

член

Илияна Атанасова Атанасова

132000018

член

Панка Петкова Делиниколова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Долна махала", ОУ "Проф.Марин Дринов", ул."Делчо Спасов" 1

132000019

председател

Любка Александрова Пъкова

132000019

зам.председател

Тодорка Костадинова Узунова

132000019

секретар

Марийка Кирилова Спасова

132000019

член

Юлия Колева Николова

132000019

член

Радостина Георгиева Огорялкова

132000019

член

Мария Димитрова Герова

132000019

член

Теодора Стоянова Захариева

132000019

член

Петко Иванов Кокошкаров

132000019

член

Иванка Николова Кавъркова

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, МБАЛ Уни хоспитал

132000020

председател

Станка Дончева Джунова

132000020

зам.председател

Радка Костова Кекова

132000020

секретар

Диляна Ильова Михалкова

132000020

член

Пенка Георгиева Бончева

132000020

член

Пенка Маринова Попова

132000020

член

Иван Тодоров Пирянков

132000020

член

Неделка Тодорова Банска

ГР.ПАНАГЮРИЩЕ, кв. "Петровден", ОУ "20-ти Април", ул. "Никола Мареков" 8

132000021

председател

Мария Цветкова Цветанкова

132000021

зам.председател

Делка Стойкова Мангова

132000021

секретар

Данка Маринова Узунова

132000021

член

Лидия Георгиева Георгиева

132000021

член

Събина Стайкова Барзекова

132000021

член

Петя Бончева Зяпкова

132000021

член

Мария Николова Феркова

132000021

член

Емилия Танчева Мулешкова

132000021

член

Димитър Георгиев Домусчиев

С.БАНЯ, Читалище "Пробуда"

132000025

председател

Кирил Иванов Вранчев

132000025

зам.председател

Георги Николов Кочев

132000025

секретар

Нешка Вельова Сурлекова

132000025

член

Радка Петкова Муховска

132000025

член

Гергана Борисова Дончева

132000025

член

Янка Цвяткова Левичарова

132000025

член

Радка Велева Мутева-Стойчева

132000025

член

Тодорка Иванова Ножделова

132000025

член

Никола Запрянов Костов

С.БЪТА, Младежки дом- Ритуална зала

132000026

председател

Петра Христова Пирдопска

132000026

зам.председател

Стоян Станчев Марков

132000026

секретар

Ангел Петров Кърпаров

132000026

член

Любка Георгиева Манева

132000026

член

Недялка Андонова Атмаджова

132000026

член

Боряна Димитрова Машонова

132000026

член

Иванка Петрова Ганчева

132000026

член

Иванка Иванова Стойковска

132000026

член

Кирил Стефанов Кирилов

С.ЕЛШИЦА, Читалище "Васил Левски"

132000028

председател

Диана Георгиева Пенева

132000028

зам.председател

Гергана Георгиева Николова

132000028

секретар

Георги Атанасов Иванов

132000028

член

Станка Тренкова Петкова

132000028

член

Стоян Николов Илиев

132000028

член

Благой Петков Ночев

132000028

член

Лидия Запрянова Ненкова

132000028

Член

Златка Божилова Кръстева

132000028

член

Красимир Владов Налбантов

С. ЛЕВСКИ, Читалище "Христо Ботев"

132000030

председател

Стоянка Тодорова Маврова

132000030

зам.председател

  Стефан Кирилов Кирилов

132000030

секретар

Митка Тодорова Узунова

132000030

член

Мария Нонкова Котова

132000030

член

Нонка Атанасова Генчева

132000030

член

Атанаска Кирилова Терзиева

132000030

член

Петруна Тодорова Грозданова

132000030

Член

Цветан Димитров Иванов

132000030

член

Георги Георгиев Карабойчев

С. ОБОРИЩЕ, Читалище "Св.св. Кирил и Методий"

132000031

председател

 Йорданка Тодорова Пелтекова

132000031

зам.председател

Илия Иванов Гребчев

132000031

секретар

Надежда Георгиева Баракова

132000031

член

Добрин Иванов Брандийски

132000031

член

Иван Николов Пелтеков

132000031

член

Теодора Кирова Годжевъргова

132000031

член

Румен Никололов Годжевъргов

132000031

член

Мария Николова Пелтекова-Данкова

132000031

член

Велко Иванов Муховски

С. ОБОРИЩЕ, Читалище "Св.св. Кирил и Методий"

132000032

председател

Соня Илиева Димитрова

132000032

зам.председател

Златка Павлова Гърчева

132000032

секретар

Иванка Димитрова Годжевъргова

132000032

член

Ненка Иванова Годжевъргова

132000032

член

Славка Добринова Ерелийска

132000032

член

Недялка Стоянова Дралева

132000032

член

Ненка Спасова Дуракова

132000032

член

Илиан Иванов Иванов

132000032

член

Величко Цветков Танчев

С. ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ, Клуба по интереси

132000034

председател

Мария Николова Стоянкова

132000034

зам.председател

Даниела Петкова Радивчева

132000034

секретар

Ивелина Павлова Якова

132000034

член

Марин Красимиров Налбантов

132000034

член

Радка Иванова Радева

132000034

член

Цветанка Атанасова Щрангова

132000034

член

Цветана Бориславова Попова

С. ПОИБРЕНЕ, ОУ "Св. Недельо Иванов"

132000036

председател

Теодор Георгиев Георгиев

132000036

зам.председател

Стоян Николов Пандуров

132000036

секретар

Христина Делчева Шиекова

132000036

член

Иван Недельов Шиеков

132000036

член

Величка Йорданова Пандурова

132000036

член

Стоянка Лучкова Дишкова

132000036

член

Лазар Иванов Маринов

132000036

член

Васка Делчева Янева

132000036

член

Параскева Илкова Феркова

С. ПОПИНЦИ, Читалище "Искра -1872"

132000038

председател

Веска Георгиева Загорска

132000038

зам.председател

Митка Димитрова Манчорова

132000038

секретар

Стоянка Николова Василска

132000038

член

Димитър Николов Карабойчев

132000038

член

Стоянка Цвяткова Вихрогонова

132000038

член

Мария Георгиева Терзийска

132000038

член

Веселинка Костадинова Велчева

132000038

член

Марин Андонов Чардаков

132000038

член

Неделка Костадинова Гърбакова

С. ПОПИНЦИ, ОУ "Отец Паисий"

132000039

председател

Стоянка Иванова Терзийска

132000039

зам.председател

Нена Николова Чардакова

132000039

секретар

Тодорка Иванова Златкова

132000039

член

Иван Вельов Юруков

132000039

член

Мария Иванова Загорска

132000039

член

Ненка Андонова Загорска

132000039

член

Дела Иванова Чардакова

132000039

член

Стоянка Иванова Загорска

132000039

член

Цветелина Илиева Кушекова

 

 

 1. Утвърждава резервни членове на СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г., както следва:

 

Имена

Найден Ценов Богоев

Асен Димитров Василев

Здравка Стойнова Мурджева

Лилия Николаева Гребчева

Иван Георгиев Бончев

Илинка Трендафилова Стойковска

Петранка Ангелова Петришка

Ганка Цвяткова Ангелова

Латинка Крумова Янева

Мария Петрова Гущерова

Боряна Петрова Костова

Дияна Иванова Караколева

Луко Делчев Караколев

Стоян Георгиев Конов

Веселина Желева Митева

Лазар Димитров Мазнеков

Мина Желязкова Тасева

Пенка Асенова Димитрова

Лушка Стоянова Терзийска

 

Нейка Атанасова Нонова

Лушка Кръстева Добрева

Венетка Цветанова Боева

Нели Георгиева Браткова

Пепа Стоянова Хаинова

Данка Симеонова Ненкова

Анка Иванова Карамусалова

Гергана  Христоскова Оряшкова

Маргарита Величкова Радоева

Мария Кръстева Цинцарова

Стоилка Георгиева Христова

 

Цвятко Георгиев Панчев

Йорданка Стоилова Поибренска

 

Нина Лазарова Маркова

 

Тодорка Василева Феркова

Даниела Петьова Петкова

 

 

 1. На назначените членове на СИК да се издадат съответните удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Йордан Кирилов Кожухаров

Зам. председател: Емилия Петрова Лазарова

* Публикувано на 22.02.2017 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 293 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

 • № 292 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

 • № 291 - НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения