№ 309-НС / 08.10.2022

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

№ 308-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

№ 307-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

№ 306-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 131900003-Пазарджик

№ 305-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 130300002-Батак

№ 304-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132100002 в Община Пещера.

№ 303-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх.№ 4-ЖС/02.10.2022 г., подаден от Йордан Кирилов Кожухаров от гр.Пазарджик.

№ 302-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх.№ 3-ЖС/02.10.2022 г., подаден от Стоян Кюпов, ВПД Началник на РУ Велинград.

№ 301-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх.№ 2-ЖС/02.10.2022 г., подаден от Александра Красимирова Стеркова, представител на КП „ДБО“.

№ 300-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с вх.№ 1-ЖС/02.10.2022 г., подаден от Йордан Кирилов Кожухаров от гр.Пазарджик.

№ 299-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнали и жалби с вх.№ 12-ЖС/28.09.2022 г. и № 13-ЖС/28.09.2022 г., във връзка със сигнали с вх.№ 9-ЖС/26.09.2022 г., № 11-ЖС/27.09.2022 г. и Решения №90-НС от 12.09.2022г. и №147-НС от 24.09.2022г. на РИК Пазарджик.

№ 298-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 131900080 в Община Пазарджик.

№ 297-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 131900061 в Община Пазарджик.

№ 296-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Извършване замяна на членoве и ръководен състав в СИК в изборния ден на територията на изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 295-НС / 02.10.2022

ОТНОСНО : Разрешение за преустановяване на машинно гласуване при условията на чл. 269 от ИК и продължаване на гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 132900023 в Община Септември

№ 294-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022г.

№ 293-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Заличаване на регистриран застъпник на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и народни представители на 01.10.2022 г.

№ 292-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 291-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Панагюрище по предложение на КП „Продължаваме Промяната“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

№ 290-НС / 01.10.2022

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пещера по предложение на КП „Продължаваме Промяната“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

Календар

Решения

  • № 309-НС / 08.10.2022

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

  • № 308-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

  • № 307-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

всички решения