06.10.2022

Съобщение за връчване на АУАН

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Васка Йорданова Рачева е съставен акт за установяване на административно нарушение № 3-НС/02.10.2022 г., в изпълнение на Решение № 299-НС от 02.10.2022 г. , прието с Протокол № 25-НС/02.10.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

 

съобщението е публикувано на 06.10.2022 г. в 10:00 часа

02.10.2022

Справка 20:00 ч.

Избори за НС-2022
Община Плануван брой секции На 1.10.22г. до 20.00ч. брой секции под охрана Избирателна активност НС-2022 на 02.10.22 г.          До 20,30 ч. - информация за броя секции: на 02.10.22 г.  Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо До 10.00 ч. на 01.10.22г. 
Избиратели (по списък) приключили до 20,00 ч. *приключили до 21,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6   9 11 12 13 14
1 Батак 9 0 0 9 9 5 130 9   2 414 47,06
2 Белово 11 0 0 11 11 7 189 11   2 781 38,68
3 Брацигово 16 0 0 16 16 7 424 16   2 189 29,49
4 Велинград 47 4 1 52 52 30 990 52   10 916 35,22
5 Лесичово 9 1 0 10 10 4 148 10   1 596 38,48
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 100 349 151   31 834 31,72
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 20 507 27 0 6 888 33,59
8 Пещера 26 0 0 26 26 18 333 26   4 786 26,11
9 Ракитово 16 0 0 16 16 12 771 16   4 035 31,60
10 Септември 30 0 1 31 31 21 321 31   7 868 36,90
11 Стрелча 9 0 0 9 9 4 065 9   1 614 39,70
12 Сърница 5 0 2 7 7 4 132 7   2 334 56,49
ОБЩО МИР 13 349 11 5 365 365 236 359 365 0 79 255 33,53
02.10.2022

Активност към 16:00

 
Община Плануван брой секции На 1.10.22г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 02.10.22г.  Избирателна активност НС-2022
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 01.10.22г.  на 02.10.22 г. Към 11,00 часа на 02.10.22г.       Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували %
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10
1 Батак 9 0 0 9 9 9 0 5 130 590 11,50 1 718 33,49
2 Белово 11 0 0 11 11 11 0 7 189 815 11,34 1 997 27,78
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16 0 7 424 563 7,58 1 523 20,51
4 Велинград 47 4 1 52 52 52 0 30 990 2 227 7,19 7 141 23,04
5 Лесичово 9 1 0 10 10 10 0 4 148 500 12,05 1 071 25,82
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 151 0 100 349 8 119 8,09 22 174 22,10
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 27 0 20 507 1 842 8,98 4 701 22,92
8 Пещера 26 0 0 26 26 26 0 18 333 1 167 6,37 3 250 17,73
9 Ракитово 16 0 0 16 16 16 0 12 771 975 7,63 2 734 21,41
10 Септември 30 0 1 31 31 31 0 21 321 2 423 11,36 5 628 26,40
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9 0 4 065 540 13,28 1 194 29,37
12 Сърница 5 0 2 7 7 7 0 4 132 626 15,15 1 444 34,95
ОБЩО МИР 13 349 11 5 365 365 365 0 236 359 20 387 8,63 54 575 23,09
02.10.2022

Активност към 11:00

Избори за НС-2022
Община Плануван брой секции До 7,30 часа на 02.10.22г.  Избирателна активност НС-2022
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 01.10.22г.  на 02.10.22 г. към 11,00 часа
открити Избиратели (по списък) брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Батак 9 0 2 9 9 5 130 590 11,50
2 Белово 11 0 0 11 11 7 189 815 11,34
3 Брацигово 16 0 0 16 16 7 424 563 7,58
4 Велинград 47 4 1 52 52 30 990 2 227 7,19
5 Лесичово 9 1 0 10 10 4 148 500 12,05
6 Пазарджик 145 5 1 151 151 100 349 8 119 8,09
7 Панагюрище 26 1 0 27 27 20 507 1 842 8,98
8 Пещера 26 0 0 26 26 18 333 1 167 6,37
9 Ракитово 16 0 0 16 16 12 771 975 7,63
10 Септември 30 0 1 31 31 21 321 2 423 11,36
11 Стрелча 9 0 0 9 9 4 065 540 13,28
12 Сърница 5 0 2 7 7 4 132 626 15,15
ОБЩО МИР 13 349 11 7 365 365 236 359 20 387 8,63
27.09.2022

Съобщение

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Стефан Неделчев Мирев е съставен акт за установяване на административно нарушение № 2-НС/15.09.2022 г., в изпълнение на Решение № 90-НС от 12.09.2022 г. , прието с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

съобщението е публикувано в 18:00 часа

27.09.2022

Съобщение

Районната избирателна комисия – Пазарджик уведомява, че срещу лицето Васка Йорданова Рачева е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1-НС/15.09.2022 г., в изпълнение на Решение № 90-НС от 12.09.2022 г. , прието с Протокол № 11-НС/12.09.2022 г. на Районната избирателна комисия-Пазарджик.

 

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на сградата на Община Пазарджик, върху стъклената фасада - вход на  зала „Маестро Георги Атанасов” на адрес: гр. Пазарджик 4400, бул. „България” № 2 съобразно Решение № 2 – НС/ 14.08.2022 г., взето с Протокол № 1 – НС/ 14.08.2022 г. на РИК-Пазарджик.

съобщението е публикувано в 18:00 часа

19.09.2022

Секции за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на територията на изборен район 13 - Пазарджишки

 1. На територията на община Батак определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130300001 - гр. Батак, ул. „Бр. Ванчеви“ № 4;
 • СИК №130300006 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 47;
 • СИК №130300008 – с. Нова махала, ул. „Търговска“ № 18А;
 • СИК №130300009 – с. Фотиново, ул. „Петнадесета“ № 12;

 

 1. На територията на община Белово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130400004 - гр. Белово, кв. Малко Белово, ул. „Йордан Говедаров“ № 21;
 • СИК №130400006 – с. Миненкьово, Читалище, ул. „1-ва“ № 47;
 • СИК №130400007 – с. Дъбравите, ул. „Втора“ № 1 /Кметството/;

 

 1. На територията на община Брацигово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130600003 – гр. Брацигово, ул. „Христо Гюлеметов“ № 1

 

 1. На територията на община Велинград определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №130800006 – гр. Велинград, бул. „Съединение“ №139 (ЦДГ „Радост“)
 • СИК №130800013 – гр. Велинград, кв. Лъджене, бул. „Хан Аспарух“ № 11 (Клуб на пенсионера)
 • СИК №130800018 – гр.Велинград, кв.Чепино, ул. „Добри Чинтулов“ № 4 (ЦДГ „Еделвайс“)
 • СИК №130800039 - с. Драгиново, ул. „Кирил и Методий“ № 1 (СУ „Методи   Драгинов“, ет.1)
 • СИК №130800044 – с. Света Петка, пл. „Лютово“ № 2, ет.1 (сградата на кметството)

 

 1. На територията на община Лесичово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131400001 – с. Лесичово, ул. „Площад  14 Септември“ № 2;
 • СИК №131400002 – с. Боримечково, ул. „Втора“ № 1;
 • СИК №131400003 – с. Динката, ул. „Първа“ № 2;
 • СИК №131400004 – с. Калугерово, ул. „Площад“ № 5;
 • СИК №131400005 – с. Калугерово, ул. „Деветнадесета“ № 11;
 • СИК №131400006 – с. Памидово, ул. „Първа“ № 24А;
 • СИК №131400007 – с. Церово, ул. „Първа“ № 32;
 • СИК №131400008 – с. Щърково, ул. „Първа“ № 34.

 

 1. На територията на община Панагюрище определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132000009 - гр. Панагюрище, клуб на пенсионера на ул. „Делчо Наплатанов“ № 2.

 

 1. На територията на община Пазарджик определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №131900001  - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“№ 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900002 - гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов“ № 3 (Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900011 - гр. Пазарджик , ул. „Ал. Стамболийски“ № 16, ет. 1 (Клуб на инвалидите в България)
 • СИК №131900029 – гр. Пазарджик, ул. „Болнична„ № 19 (Дом за стари хора „Гавраил Кръстевич“)
 • СИК №131900063 – гр. Пазарджик , ул. „Пирдоп“ № 1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900064 - гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1 (ЕГ „Б. Брехт“)
 • СИК №131900075 - гр. Пазарджик , ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900079 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК № 131900013 - гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски“ № 1 (НУ „Н. Фурнаджиев“)
 • СИК №131900067 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900068 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900069 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900087 - гр. Пазарджик, бул. „Хр. Ботев“ №99 (СУ“Г. Бенковски“)
 • СИК №131900038 - гр. Пазарджик, Клуб на пенсионера № 3, ул.“Д. Греков“/моста на „Лютата“/
 • СИК №131900088 - гр. Пазарджик, ул. „Росица“ № 42 (Клуб на пенсионера №4)
 • СИК №131900185 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900186 - с. Синитово, ОУ „В. Априлов“,
 • СИК №131900191 - с. Черногорово, НУ „Св.Св. Кирил и Методий“
 • СИК №131900180 - с. Огняново, Ритуалната зала на Кметството

 

 1. На територията на община Пещера определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следната СИК:
 • СИК №132100001 - гр. Пещера, ул. „Младост“№ 10 (НУ „Михаил Куманов“)
 • СИК №132100009 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100011 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100012 - гр. Пещера, ул. „Васил Левски“№ 3, ОУ „Св.Патриарх Евтимий“
 • СИК №132100022 - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“№ 70, заведение за обществено хранене в търговски комплекс „Лазур“

 

 1. На територията на община Ракитово определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132400002 - гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини“ №2, ПУ „Д-р Петър Берон“ – интернат /южен вход/.
 • СИК №132400009 - гр. Костандово, пл. „Европа“ №1, ОУ „Неофит Рилски“ /северен вход/.
 • СИК №132400013 – с. Дорково, ул. „Хр. Ботев“ №2, ОУ „Христо Ботев“.

 

 1. На територията на община Септември определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №132900005 - гр. Септември, Клуб на пенсионера, бул.“ България „ №77
 • СИК №132900011 – с. Варвара, Ритуална зала , ул.“ Първа„ №21
 • СИК №132900018 – с. Виноградец, „ Дом на лозаря“ /малка зала/ , ул.“ Първа„ №47
 1. На територията на община Стрелча определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133200001 - гр. Стрелча, пл. „Дружба“ №1, Пенсионерски клуб към НЧ „Просвещение – 1871“.

 

 1. На територията на община Сърница определя за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, следните СИК:
 • СИК №133900001 - гр. Сърница, Клуб на пенсионера, ул. „Свобода“ № 13, ет.1;
19.09.2022

График за обучение на членовете на СИК на територията на 13-ти изборен район – Пазарджик

Община

Дата

Час

Панагюрище

21.09.2022 г.

17:00

Стрелча

21.09.2022 г.

18:30

Велинград

26.09.2022 г.

18:00

Сърница

26.09.2022 г.

16:00

Септември

26.09.2022 г.

18:00

Ракитово

26.09.2022 г.

17:30

Пещера

27.09.2022 г.

18:00

Брацигово

27.09.2022 г.

17:00

Белово

27.09.2022 г.

17:30

Батак

26.09.2022 г.

15:30

Лесичово

28.09.2022 г.

18:00

Пазарджик

26.09.2022 г.

17:30 за СИК 1-75

Пазарджик

27.09.2022 г.

17:30 за СИК 76-96 и 151-205

29.08.2022

Регистрация за гласуване по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

 https://regna.grao.bg/ 

22.08.2022

СПРАВКА ЗА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ на адрес: https://www.grao.bg/elections 

14.08.2022

Заявление за регистрация на ИК пред РИК

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

до 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

14.08.2022

Срокове за регистрация на кандидатски листи

 

 

 

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

 

до 17.00 ч.

на 30.08.2022 г.

 

14.08.2022

Работно време на РИК Пазарджик

Във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. РИК Пазарджик уведомява, че работното време на комисията е всеки ден от 09:00 до 17:00 ч.

Календар

Решения

 • № 309-НС / 08.10.2022

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

 • № 308-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

 • № 307-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

всички решения