Районна избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 309-НС
Пазарджик, 08.10.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

При извършена проверка на РИК-Пазарджик беше установена техническа грешка при постановяване на Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК -  Пазарджик по отношение на жалбоподателя.

От представената в РИК Пазарджик преписка по жалба с вх.№ 3-ЖС/02.10.2022 г. е видно, че сигналът е подаден от лицето Муса Перушински на телефон 112 и е изпратен по компетентност от ВПД Началник на РПУ Велинград главен инспектор Стоян Кюпов. Неправилно е заведено в РИК Пазарджик като жалбоподател ВПД Началник на РПУ Велинград. Следва да се чете като жалбоподател лицето Муса Перушински.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК -  Пазарджик, РИК-Пазарджик

 

РЕШИ:

 

1.Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК -  Пазарджик, както следва:

 

Жалбоподател по сигнал с вх.№ 3-ЖС/02.10.2022 г. е лицето Муса Перушински, сигналът е изпратен по компетентност от ВПД Началник на РПУ Велинград.

 

  1. В останалата си част Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик остава непроменено.

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Антони Христосков Върбев

Секретар: Али Ахмедов Чешмеджиев

* Публикувано на 08.10.2022 в 13:14 часа

Свързани решения:

302-НС/02.10.2022

Календар

Решения

  • № 309-НС / 08.10.2022

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 302 – НС/02.10.2022г., взето с Протокол № 26 – НС/02.10.2022г. на РИК - Пазарджик.

  • № 308-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК № 132400005-Ракитово и в СИК № 132400006-Ракитово

  • № 307-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за преминаване към процедура по установяване на резултатите чрез преброяване на контролните разписки в СИК №№ 131400003-Лесичово

всички решения