Заседания

Решения

№ 29 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Заличаване СИК на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 28 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване на единна номерация на издаваните от РИК удостоверения за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 27 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на буквени символи към поредната номерация на входящите регистри за изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 26 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на евентуалните подвижни и служебни секционни избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 25 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 24 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021г.

№ 23 - НС / 18.02.2021

ОТНОСНО : Приемане на УКАЗАНИЯ при обработване и защита на лични данни в Районна избирателна комисия 13 – Пазарджик.

Календар

Решения

  • № 293 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013008 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130304, отразяващ резултатите в секция №131900042.

  • № 292 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13013017 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130401, отразяващ резултатите в секция №130800026.

  • № 291 - НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на приемо – предавателна разписка №13015032 за предаване на протокол за избори за народни представители на 26.03.2017 г с въведен фабричен №4130373, отразяващ резултатите в секция №130600013.

всички решения