Заседания

Решения

№ 292 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 291 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Назначаване членове на СИК в КОВИД отделенията на лечебни заведения на територията на Община Пазарджик на територията на Община Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 290 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ДПС в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 289 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Назначаване на състава на подвижна избирателна комисия за Община Велинград за гласуване с подвижна избирателна кутия на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

№ 288 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пазарджик по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 287 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Образуване на ПСИК, утвърждаване на единен номер на ПСИК и назначаване на състава на ПСИК на територията на Община Пазарджик.

№ 286 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Заличаване на регистрирани застъпници, регистрирани от Коалиция „БСП за България“

№ 285 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Оттегляне на упълномощен представител на ПП ВМРО – БНД

№ 284 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Велинград по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 283 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замени на членове в СИК на територията на община Белово по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“,, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 282 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 281 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 280 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Закриване ПСИК на територията на Община Батак за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г

№ 279 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г..

№ 278 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 277 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 276 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 275 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция в КОВИД отделение на лечебно заведение на територията на Община Панагюрище за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г. и назначаване на членове на СИК.

№ 274 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 – Пазарджик за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

№ 273 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „БСП за България“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 272 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „КОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 271 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 270 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 269 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 268 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП ГЕРБ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 267 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ДПС“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 266 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 265 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Велинград по предложение на Коалиция „БСП за България“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 264 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Определяне на специалисти към РИК Пазарджик за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на ЦИК, както и приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021г.

№ 263 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Септември по предложение на ПП ВОЛЯ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 262 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на Община Пещера в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 261 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 260 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Брацигово по предложение на ПП „ВОЛЯ“, в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 259 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК в Община Стрелча по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

№ 258 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 257 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 256 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в решение № 125 – НС/19.03.2021г., взето с Протокол № 17 – НС/19.03.2021г. на РИК - Пазарджик.

№ 255 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за провеждане на избори за народни представители на 04 април 2021г.

№ 254 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, в изборен район 13 - Пазарджишки за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

№ 253 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на членове в СИК на територията на община Пазарджик по предложение на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

№ 252 - НС / 01.04.2021

ОТНОСНО : Извършване замяна на член в СИК на територията на община Ракитово по предложение на ПП „ГЕРБ“ в изборен район 13 - Пазарджик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021г.

Календар

Решения

  • № 394 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 20-ЖС от 06.04.2021г. в 16:43 ч. , подадена от Анастасия Георгиева.

  • № 393 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 17-ЖС от 06.04.2021г. в 16:18 ч. , подадена от Славка Панкова Стефанова.

  • № 392 - НС / 07.04.2021

    относно: Постъпила е жалба с вх.№ 16-ЖС от 06.04.2021г. в 16:05 ч. , подадена от Цвятко Константинов Стефанов.

всички решения